Montenegro +382 69 319 782 81410 Kosich bb, Danilovgrad info@megran.me

«Klubska kuća na Kotelnicheskoj Embankmentu»

O projektu

Objekt: «Klubska kuća na Kotelnicheskoj Embankmentu»  

Lokacija: Moskva, Russija. 

Godina implementacije: 2017 g.

Vrsta posla: Nabavka dekorativnih elemenata za fasadne podloge.

Obim rada: Više od 1000 m2.

Materijali koji se koriste: Crnogorski krečnjak «Maljat»

Ostali projekti