Montenegro +382 69 319 782 81410 Kosich bb, Danilovgrad info@megran.me

Rezidencija «Gorki-9»

O projektu

Objekat: Rezidencija «Gorki-9»

Lokacija: Moscov region, Rusija 

Godina implementacije: 2009 godina. 

Vrsta posla: Оkrenuti fasadama i nogama sa proizvodnjom složenih arhitektonskih elemenata, uređenjem prostora. 

Obim rada: 4500 m2.

Materijali: Travertin «Roman», Mermer «Sivec»

Ostali projekti