Montenegro +382 69 319 782 81410 Kosich bb, Danilovgrad info@megran.me

Crkva Svetog Sophia, Moskva (Ikonostas)

O projektu

Objekt: Crkva Svetog Sophia. 

Lokacija: Moskva, Russija. 

Godina implementacije: 2015 g.

Vrsta posla: Visoko umjetničko rezbarenje na mermeru.

Obim rada: 500 m2.

Materijali koji se koriste: Mermer «Sivec», mermer «Polissandro Classico», mermer «Salome», mermer «Rojo Alicante» 

Ostali projekti