Montenegro +382 69 319 782 81410 Kosich bb, Danilovgrad info@megran.me

Poslovna zgrada «Mosfilmovskaja 40»

O projektu

Objekt: «Mosfilmovskaja 40»

Lokacija: Moskva, Russija. 

Godina implementacije: 2015 g. 

Vrsta posla: Unutrašnje uređenje prostorija. 

Obim rada: 1000 m2.

Materijali koji se koriste: Mermer «Volokas», mermer «Savana Grey». 

Ostali projekti