Montenegro +382 69 319 782 81410 Kosich bb, Danilovgrad info@megran.me

Stambeni kompleks «Simfoniya Naberezhnyh»

O projektu

Objekt: Stambeni kompleks «Simfoniya Naberezhnyh»

Lokacija: Moskva, Russija. 

Godina implementacije: 2018

Obim rada: Izrada i snabdevanje radijus uokvirnih elemenata prozora prvog sprata.

Materijali koji se koriste: Jurski krečnjak «Jura Beige». 

Ostali projekti