Montenegro +382 69 319 782 81410 Kosich bb, Danilovgrad info@megran.me

Rogozhskaia Sloboda

O projektu

Objekat: «Rogozhskaia Sloboda»

Lokacija: Moskva, Russija.

Godina implementacije: 2010 godina.

Vrsta radova: 

Obim rada: m2.

Materijali: 

Ostali projekti