Montenegro +382 69 319 782 81410 Kosich bb, Danilovgrad info@megran.me

Stambeni kompleks «Sadovi kvartali»

O projektu

Objekt: «Sadovi kvartali»

Lokacija: Moskva, Russija. 

Godina implementacije: 2021 g.

Vrsta posla: Proizvodnja i snabdevanje crnogorskog krečnjaka za fasadne obloge.

Obim rada:  m2.

Materijali koji se koriste: Crnogorski krečnjak «Bianco Viso»

Ostali projekti