Montenegro +382 69 319 782 81410 Kosich bb, Danilovgrad info@megran.me

Poslovna zgrada «Zubovskaja»

O projektu

Objekt: «Zubovskaja»

Lokacija: Moskva, Russija. 

Godina implementacije: 2016 g. 

Vrsta posla: Unutrašnje uređenje prostorija. 

Obim rada: 2500 m2.

Materijali koji se koriste: Mermer «Diano Reale», mermer «Emperador Dark», mermer «Zebrino», mermer «Sahara Noir». 

Ostali projekti